ദൈവത്തിൻറെ വിരൽ നിന്നെ തൊടുന്നു | Morning Manna | Malayalam Christian Message 2023 | Pr Binu | ReRo

4586
183
468
18.09.2023
ReRo Gospel

ReRo Gospel

7418720
47700
1295
05.07.2018
IN
Описание видео:

New Malayalam Christian Messages 2023 by Pr Binu Vattappara. Morning Manna - A Daily Devotion Malayalam Christian Podcast S02E262 "ദൈവത്തിൻറെ വിരൽ നിന്നെ തൊടുന്നു" shorts: = = = = = ReRo Media Productions:- 🔹Mobile: 919745 6000 23 🔹Youtube:🤍🤍youtube.com/ReRoGospel 🔹Telegram: 🤍t.me/rerogospel 🔹Whatsapp: 🤍wa.me/919745600023 🔹Facebook: 🤍🤍facebook.com/rerogospel = = = = = For all Morning Manna Messages: 🤍youtube.com/playlist?list=PLwHwrC3Rglx9c3b7iTvdx5c769xYG-L6Z For more Malayalam Christian Messages: 🤍🤍youtube.com/playlist?list=PLwHwrC3Rglx8CA1yDTqAKk5wjtozSE_iu ~~~~~~~~Reference~~~~~~~~ ◼️ പുറപ്പാടു 8:18,19 18 മന്ത്രവാദികളും തങ്ങളുടെ മന്ത്രവാദത്താൽ പേൻ ഉളവാക്കുവാൻ അതുപോലെ ചെയ്തു; അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല താനും. മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മേൽ പേൻ ഉളവായതുകൊണ്ടു മന്ത്രവാദികൾ ഫറവോനോടു: 19 ഇതു ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; എന്നാൽ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ ഫറവോന്റെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടു അവൻ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല. ◼️ Exodus 8:18,19 18 But when the magicians tried to produce gnats by their secret arts, they could not. Since the gnats were on people and animals everywhere, 19 the magicians said to Pharaoh, “This is the finger of God.” But Pharaoh’s heart was hard and he would not listen, just as the Lord had said. * * * * * ⚠️Disclaimer: This content is copyrighted to the original creators. Reuploading or reposting will be considered copyright infringement and will be dealt with. -~-~~-~~~-~~-~-~-~~-~~~-~~-~-~-~~-~~~-~~- #MorningManna #MalayalamChristianMessage #ReRo #malayalampentecostmessage #newmalayalamchristianmessage #newmalayalampentecostmessage #latestmalayalamchristianmessage #malayalamgospelmessage #malayalambiblemessage #malayalamholymessage -~-~~-~~~-~~-~-~-~~-~~~-~~-~-~-~~-~~~-~~-

Кадры из видео
ദൈവത്തിൻറെ വിരൽ നിന്നെ തൊടുന്നു | Morning Manna | Malayalam Christian Message 2023 | Pr Binu | ReRo
ദൈവത്തിൻറെ വിരൽ നിന്നെ തൊടുന്നു | Morning Manna | Malayalam Christian Message 2023 | Pr Binu | ReRo
ദൈവത്തിൻറെ വിരൽ നിന്നെ തൊടുന്നു | Morning Manna | Malayalam Christian Message 2023 | Pr Binu | ReRo
ദൈവത്തിൻറെ വിരൽ നിന്നെ തൊടുന്നു | Morning Manna | Malayalam Christian Message 2023 | Pr Binu | ReRo
Тэги из видео
Комментарии пользователей:
sonia ideas
2023-09-21 08:23:07

Amen

Mercy Roy
2023-09-21 01:20:07

Amen🙏🙏🙏

Manju Raju
2023-09-20 06:08:47

🙏🏼🙏🏼

Prasanna Shiju
2023-09-20 05:25:36

Hallelujah 🙋🙋🙋

Prasanna Shiju
2023-09-20 05:20:06

Amennnnn Amennnnn 🙏🙏I resive it in the name of JESUS 🙏🙏💞💞💞💞

Smitha Pramod
2023-09-20 03:24:35

ആമേൻ 🙏

Mercy Ciniraj
2023-09-19 20:30:59

Thank God❤Amen❤🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Jijomon K Kunjumon
2023-09-19 19:31:29

AMEN

Jiji Bose
2023-09-19 17:30:30

Amen🙏

lajo lazar
2023-09-19 16:47:13

Amen ❤ Amen 💖

Lavanya T
2023-09-19 15:14:34

I RECEIVED IN THE MIGHTY NAME OF JESUS...🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Laiju Km
2023-09-19 14:56:59

Amen 🙏🙏 ആമേൻ സ്തോത്രം

Prameela Daniel
2023-09-19 14:54:10

Amen jesus

Sini Chacko
2023-09-19 14:49:11

🙏🙏🙏

Rani Das
2023-09-19 13:12:31

Amen.. Please pray for grand daughter

devika p v devika p v
2023-09-19 12:19:55

Amen

Jisha Vinod
2023-09-19 11:08:42

Amen. Amen. Amen. Aken. Amen

Nisha Nisha
2023-09-19 10:04:29

Amen amen amen.praise God.

Rajesh Ms
2023-09-19 09:36:59

Amen🙏🙏🙏Sthothram🙏🙏🙏

Что ищут прямо сейчас
İlayda religion enscape for archicad sabeanism jalyn irl power query примеры archicad 6.5 far cry 5 joseph seed Carnivore flour almera Raspberry pi 4 age of wonders космос Evans G1 heads indusind bank share analysis adobe premiere pro cracked download rcv polzman beamng wu ziyi benzya
Похожие видео